Els escolars creen la campanya Vull el meu poble net per animar a reciclar més i a mantenir els carrers sense brutor
L'Ajuntament i el Consell d'Infants han enllestit la nova campanya de conscienciació
"El Consell d'Infants de Manacor va fixar com una de les seves preocupacions la manca de neteja dels carrers i per això, juntament amb el departament de Medi Ambient, hem creat una campanya informativa que utilitza dissenys que s’han seleccionat entre les creacions que han fet escolars de tot el municipi”, ha explicat la batlessa, Catalina Riera.

“Estam molt contents que els nins i les nines hagin pres part en la creació de la campanya que ha de servir perquè els ciutadans prenguem consciència de la necessitat de mantenir el municipi net, de reciclar més i millor i de reduir el fems que produïm", ha explicat el regidor de Medi Ambient, Pedro Rosselló.

Vull el meu poble net és el títol de campanya de conscienciació sobre la neteja dels carrers i places, la correcta gestió de residus i la recollida d'excrements d'animals de companyia. A partir de dibuixos fets pels nins i nines de segon i tercer de primària de totes les escoles del municipi de Manacor s'han elaborat 5 cartells divertits que pretenen informar i divulgar bones pràctiques per aconseguir tenir uns carrers més nets.

Durant la presentació de la campanya des de l’Ajuntament han recordat que deixar trastos al carrer sense haver avisat el servei gratuït de recollida al telèfon 971 55 36 07 implica una infracció greu de la normativa municipal, que contempla multes que van dels 750 euros al 1.500. Embrutar els carrers o no recollir les deposicions que els animals de companyia fan a la via pública es consideren infraccions lleus, que poden comportar multes de 50 euros a 750 euros, tal com preveuen les ordenances. Els ciutadans i ciutadanes que no separin correctament els residus per reciclar-los o que tirin al contenidor gris residus que es poden reciclar també cometen una infracció lleu, i les multes que preveuen les ordenances municipals van dels 50 als 750 euros.

Els cartells es repartiran als espais i edificis municipals i als comerços i establiments que vulguin col·laborar. A més es podran veure a les tanques habilitades per a la publicitat arreu del municipi. La campanya també tendrà repercussió a les xarxes socials de l’Ajuntament i a la web municipal. "Crec que hem de remarcar que la idea de posar en marxa una campanya de conscienciació és una proposta que neix dels mateixos infants, que veuen amb preocupació la brutor dels carrers o el mal ús del mobiliari urbà o dels contenidors de reciclatge", ha explicat la batlessa de Manacor, Catalina Riera. "Per això l'objectiu compartit de l'Ajuntament i dels nins i nines de Manacor és millorar la neteja i el civisme a tot el municipi, ha afegit el regidor de Medi Ambient, Pedro Rosselló.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Teléfono: 971 849 100