X JORNADES D'ESTUDIS LOCALS DE MANACOR
Comissió Científica

Presidenta:

Antònia Llodrà, regidora de Cultura.

Vocals:

Miquel Grimalt, doctor en Geografia, professor titular de la UIB.

Maria Pilar Castor, arxivera i llicenciada en Història.

Bàrbara Sagrera, filòloga, doctora en educació i gerent de la Institució Antoni M. Alcover.

Maria José Rivas, arqueòloga.


Comissió d’Organització

Magdalena Salas, tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament de Manacor.

Isabel Andre, tècnica del servei lingüístic de l’Ajuntament de Manacor.

Antoni Ferrer, tècninc de biblioteques de l’Ajuntament de Manacor, que actuarà com a secretari.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100