L’Ajuntament i el Consell de Mallorca signen un conveni que permetrà millorar el servei de Bombers a tot el municipi
Manacor està més preparat per lluitar contra els incendis gràcies al nou conveni que han signat el batle del municipi, Pedro Rosselló, i el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.
Mitjançant aquest conveni l'Ajuntament encomana al Consell el servei de prevenció i extinció d’incendis. I és que segons la llei, els municipis de més de 20.000 habitants, com és el cas de Manacor, s’han d’encarregar del servei de bombers. Des del 1985 és el Consell de Mallorca el que presta aquest servei a Manacor i el conveni que s’ha signat farà que continuï essent així.

Cal destacar que el Ple de Manacor ja va ratificar el conveni que encomana la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament al Consell de Mallorca el mes de desembre passat. El conveni preveu que el consistori manacorí col·labori econòmicament en sufragar el cost del Servei de Bombers que ofereix el Consell. Segons el conveni signat avui, l'Ajuntament de Manacor aportarà anualment uns 160.000 euros, que suposaran el 0,5 del pressupsot municipal. L’aportació económica es calcula tenint el compte la població amb què compta Manacor i el cost del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

El conveni signat pel batle Pedro Rosselló i pel president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, tendrà una durada de deu anys i serà prorrogable de mutu acord per períodes de cinc anys. El batle de Manacor ha apuntat que “mitjançant aquest conveni normalitzam la relació entre les dues institucions per prestar el servei de bombers al nostre municipi i al mateix temps posam les eines necessàries damunt la taula perquè el Consell de Mallorca pugui millorar el parc de bombers de Manacor”.

Per part seva el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha apuntat que “amb aquest conveni millorarem el servei que els Bombers de Mallorca presten als residents al municipi de Manacor, així com també el temps de resposta davant una emergència”.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100