SUBMINISTRAMENT D'ARMARIS COMPACTES AMB DESTI A L'ARXIU DE L'EDIFICI DEL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR
BOIB NÚM. 72 DE 9/6/2016. DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 24/6/2016 A LES 14:00 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 4/7/2016 A LES 12:30 HORES
Número d'expedient:
11/2016
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 de juny de 2016
Unitat:
Perfil del contractant
Data publicació a la web:
7 de juny de 2016
Arxius adjunts:
RESOLUCIO INCOACIO EXPEDIENT DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE (34 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: f6bbfd4c1ebd0946c7205406f186f6ab01df595c
CONTRACTE FORMALITZAT (39 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c7f5447fe602876da2877233caf78e36d8692042
ACTA MESA CONTRACTACIÓ - QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ PRÈVIA ADJUDICACIÓ (247 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 07ec759125f770cfe4d1fe310d06547d758ef5d5
RESOLUCIO CLASSIFICACIO I REQUERIMENT DOCUMENTACIO PREVIA ADJUDICACIO (44 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 4f958ed44049927db21c01f3e69036442f62ac94
ACTA MESA CONTRACTACIÓ - OBERTURA SOBRE B - PROPOSTA D'ADJUDICACIO (38 KB)
Data publicació a la web: 6 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 352dc69ded74594ba9b98ad7311da2ac31905e3e
ACTA CONSTITUCIO MESA CONTRACTACIO - OBERTURA SOBRE A (27 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 9e00beee6913d59ccab4936879e4a64da8f01795
ANUNCI LICITACIÓ (25 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 59882c45f07daa4f67edb38facaae36816ebf97b
DOCUMENT COMPLEMENTARI AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (648 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 7354c27445fef15fbedc18afa56d5d248b2f4c4b
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (1.66 MB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: d3442d7c9da532a91f5b7ae58692a2d2efa67540
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES (14.52 MB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: a6a7866d11071b5470e7bfbfd41f689f29b22cca

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100