Regidors i càrrecs

Pedro Rosselló

Batle i responsable de les àrees de Batlia i Medi Ambient

Catalina Riera

Primera Tinent de Batle i Delegada d'Educació i Desenvolupament Local

Joan Gomila

Segon Tinent de Batle i Delegat de Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Magrana, Cala Mendia i l'Estany den Mas

Antònia Llodrà

Delegada de Cultura i Turisme

Isabel Febrer

Delegada d'Urbanisme

Maria Antònia Sansó

Delegada d'Economia i Recursos Humans

Miquel Perelló

Delegat d'Interior i Esports i Delegat de Son Macià

Antoni Sureda

Delegat d'Agricultura, Fires i Mercats, Cales de Mallorca, Cala Murada i s'Espinagar

Maria Isabel Bauzà

Delegada de Polítiques Socials, Comerç i Indústria

Mateu Juan

Delegat de Ciutadania

Joan Sagrera

Delegat de Serveis Generals

Antonio Garcia

Delegat de s'Illot i Cala Morlanda

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100